Plan osiedla

Stan istniejący zagospodarowania terenu i planowane zmiany

Teren inwestycji jest płaski, niezabudowany, porośnięty przypadkową zielenią, nieogrodzony. Teren posiada dostęp z dróg gminnych ul. J. Siwińskiego i ul. Husarska. Teren jest w zasięgu miejskich instalacji: wodociągowej, kanalizacji bytowej i deszczowej, sieci ciepłowniczej, sieci energetycznej oraz teletechnicznej.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmują:

  • budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym,
  • budowę wiaty śmietnikowej budowę powierzchni utwardzonych, dróg dojazdowych oraz chodników,
  • budowę nowych wjazdów wg oddzielnego opracowania,
  • budowę instalacji zasilającej budynek oraz systemu oświetlenia terenu wg oddzielnego opracowania,
  • budowę nowych sieci i przyłączy ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej wg oddzielnego opracowania,
  • nasadzenia zieleni niskiej

Plan osiedla

Plan osiedla

Plan osiedla (PDF) (12MB)

Orientacja

Orientacja

Orientacja (PDF) (4MB)

 

Grudniowa oferta specjalna